Jouw motto voor 2010

We leven alweer in de maand december van 2009. En dat betekent voor heel veel mensen dat de laatste projecten voor de jaarwisseling moeten worden afgerond, dan ook nog eens de vrije dagen weer opgemaakt moeten worden, er van alles geregeld moet worden voor sinterklaas, kerst en oud- en nieuwfeestjes en etentjes en we dan ook nog eens moeten gaan nadenken over goede voornemens. En dat allemaal in de donkerste en daarmee meest depressieve maand van het jaar (“Maar het is wel gezellig met al die lampjes” hoor ik mijn moeder al zeggen).

En dus gaat deze tip over het stilstaan bij het afgelopen werkjaar (en zo mogelijk de jaren daarvoor). Ik wil je vragen om daar in de maand december een dagdeel voor vrij te maken. Schrijf op een groot vel papier alle dieptepunten van het afgelopen jaar, met daarnaast alle hoogtepunten. Probeer bij ieder van die momenten te beschrijven waarom je dat als diepte- of hoogtepunt kwalificeert. Benoem de omstandigheden, de betrokken personen, welke capaciteiten van jou werden aangesproken of juist niet, wat miste je, wat had je anders gewild in die situatie, had je daar invloed op. Hoe ziet het afgelopen jaar er voor jou gevoelsmatig uit? Was het een jubeljaar of een dramajaar? Kun je een cijfer toekennen aan het jaar (of aan verschillende periodes daarin)?

Ik hoop dat deze exercitie voor jou aanknopingspunten biedt om tot goede voornemens te komen voor het nieuwe jaar. Wat smaakte naar meer en waarvan wil je afscheid nemen? Welke capaciteiten wil je inzetten, welke werksoorten wil je vooral wel of niet op je bordje nemen, met wie wil je samenwerken en met wie niet (en waarom), welke leerpunten (ontwikkelpunten) neem je mee en kun je die vertalen in concrete acties, wil je een bepaalde opleiding? Welk doel wil je in 2009 bereiken? Schrijf ook dit op papier. Met deze analyse kun je het gesprek met je leidinggevende aangaan. Het geeft structuur aan zo’n gesprek en je hebt heel helder voor ogen wat je het komende jaar met je werk wil. Daarmee neem je de regie in handen wat niet alleen voor jou, maar ook voor je leidinggevende heel plezierig is.

Tot slot wil ik je vragen om aan het komende jaar een motto of centrale focus mee te geven. Schrijf die op en stop hem op een plek waar je hem dagelijks tegenkomt. Deze exercitie gaf mij de doorslag het komende jaar (en ik wacht overigens niet tot 1 januari voor ik daarmee begin) in het teken te stellen van anderen om mij heen, Ik merk dat ik er erg veel voldoening uit put om anderen te helpen. Daarom heeft 2010 voor mij een centrale vraag opgeleverd die ik iedereen in mijn omgeving ga stellen: “Wat kan ik voor jou betekenen?”

Laat me weten wat jouw motto of focus voor het komende jaar gaat worden. En als ik daarbij iets voor jou zou kunnen betekenen, dan weet je me nu te vinden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *