Live bij uw bedrijf

Luc Mutsaers geeft lezingen, workshops en coaching ter bevordering van het plezier op het werk.

Werkplezier-lezing

In overleg met de opdrachtgever wordt een op de gelegenheid toegesneden lezing verzorgd rondom thema’s als werkplezier, stress, samenwerking, werkcultuur en motivatie. Naar wens wordt gekeken hoe een interactieve lezing kan worden ingepast in een teambuildingsessie, medewerkersbijeenkomst, werkoverleg of andere motiverende gelegenheid.

Een lezing is ook te combineren met een (verdiepende) workshop.

Werkplezier-workshop

De workshop maakt medewerkers (weer) verantwoordelijk voor de eigen toekomst en laat ze daaraan actief een bijdrage leveren.

Met de juiste houding en toepassing van de aangereikte tips en ideeën is het mogelijk om op iedere werkplek en met ieder werkpakket plezier op je werk te beleven.

In een energieke workshop kunnen individuele medewerkers of een hele afdeling weer de energie krijgen om het enthousiasme en het plezier in het werk te herwinnen. Perfect voor het oppeppen van een afdeling.

De workshop van één dagdeel betreft een kennismaking met het onderwerp en beoogt de deelnemers in beweging te brengen en zich bewust te maken van de invloed van hun eigen gedrag op hun werkplezierbeleving. De training heeft veel interactieve momenten en is bij uitstek geschikt als onderdeel van een heidag maar kan ook los worden toegepast.

De workshop van twee dagdelen omvat een programma met meer diepgang, meer energizers en meer praktische oefeningen. Daarbij is er aandacht voor het parkeren van zorgen, complimenteren, omgaan met collega’s en de baas, passie en drijfveren. Afhankelijk van de behoefte van de groep kan worden geput uit een scala van oefeningen. De deelnemers zullen het geleerde enthousiast in de praktijk brengen.

De training is geschikt voor groepen van 8 tot 50 deelnemers. Ideaal om met een bestaande afdeling of directie aan deel te nemen (als onderdeel van de teambuilding), maar er kan natuurlijk ook een bredere groep deelnemers uit de organisatie worden samengesteld.

Andere trainingen en workshops

Op verzoek is het mogelijk een aangepaste training aan te bieden. Te denken valt aan trainingen gericht op:

  • Werksfeer en werkcultuur
  • Motivatie van medewerkers
  • Teambuilding
  • Nieuwe werkvormen en werkmethoden
  • Communicatie, gesprekstechnieken en feedback
  • Omgaan met (lastige) klanten
  • Presenteren en overtuigen

In al deze gevallen wordt de inhoud van de lezing, workshop of training in overleg met de opdrachtgever samengesteld. Het energieke en interactieve karakter dat de inzet van Luc Mutsaers kenmerkt, blijft daarbij gewaarborgd.

Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier.