Goed voor het bedrijf, goed voor jezelf

Als medewerker, manager, directeur, bestuursvoorzitter ben je een groot deel van je leven in touw voor een onderneming. Een vaak anonieme entiteit in handen van anonieme aandeelhouders, geleid door onbenaderbare president-directeuren en raden van bestuur. En na drie overnames ben je toch echt het zicht kwijtgeraakt op wie er nu weer aan de touwtjes trekt.

Was het maar zo simpel dat je verantwoordelijk was voor …verder lezen >>

Gelukkiger zonder ambitie

Hoe sta jij in je werk. Ben jij één van die velen die de talenten wil ontwikkelen, wil doorgroeien, carrière maken, hoger op de ladder komen, door het glazen plafond wil breken, een hoger salaris wil?

Waar leidt carrière toe?

De vraag die ik je wil stellen is wat je daarmee denkt te bereiken? Is carrière een doel op zichzelf of is het een middel …verder lezen >>