Meer werkplezier door meer autonomie op het werk

Nederlandse werknemers zouden gelukkiger zijn als ze meer autonoom hun werk kunnen doen. Dat was tenminste het antwoord dat 31 procent van de 800 ondervraagde werknemers gaf op de vraag: ‘Wat zou jij aan je werk veranderen om gelukkiger te worden?’.

In het onderzoek van ICT dienstverlener Incentro, probeerde het bedrijf nog meer inzicht te krijgen in wat bijdraagt aan werkgeluk. Voor Incentro is geluk op de werkvloer één van de belangrijkste drijvende krachten.

Werknemers geven aan dat meer autonomie voor 53 procent zit in meer vertrouwen en zeggenschap. Het andere deel dat behoefte heeft aan meer autonomie (47%) geeft aan dat minder regels en procedures het meest bevorderlijk zouden zijn. Andere zaken die uit dit onderzoek naar voren komen en het werkgeluk verhogen zijn: meer draagvlak voor ideeën (14%) en meer inzicht in de gedachtegang van de directie (10%). Ook een cultuur waarin werknemers minder afgerekend worden op fouten verhoogt voor sommigen het werkgeluk (3%).… Lees verder

Meer werkplezier door meer autonomie op het werk Meer lezen »