complimenten

Waardering

In het kader van ‘Maart de complimentenmaand’ en de derde werkplezierchallenge een video uit de oude doos. Maar wel eentje waar je (uiteindelijk) vrolijk van wordt.

Een parkeerwachter heeft tot taak om parkeertickets te valideren. Daarmee mag je gratis uitrijden uit de parkeergarage. Valideren heeft echter meerdere betekenissen in het Engels. Het betekent namelijk ook waardering geven, en dat is dus precies wat hij doet. Al zijn ‘klanten’ vertelt hij een compliment, geeft hij een blijk van waardering en vertelt ze dat ze er mogen zijn. Hij geeft complimenten over hoe de mensen aan de andere kant van de validatietafel er uit zien of over de goede eigenschappen die hij in hen ziet.

Iedereen die bij de parkeerwachter komt, wordt dus bemoedigd en opgevrolijkt. Mensen krijgen door de parkeerwachter het gevoel dat ze waardevol zijn. Het duurt niet lang of er staan lange rijen mensen in de parkeergarage. De parkeerwachter wordt zo populair dat hij op TV komt en in het nieuws mensen zoals George Bush complimenteert.… Lees verder

Waardering Meer lezen »

Positieve feedback werkt!

Nieuw onderzoek van de Harvard Business School wijst uit dat positieve feedback leidt tot betere resultaten.

In de studie brachten de deelnemers een bezoek aan de Harvard Science Laboratory en werden gevraagd om problemen op te lossen. Ongeveer de helft van de deelnemers werd verteld om aan vrienden en familieleden te vragen hen vlak voor hun deelname een e-mail te sturen waarin een situatie werd beschreven waarin de deelnemer op zijn of haar best was. Door die positieve uitspraken over prestaties uit hun verleden, zo vlak voordat deze deelnemers moesten beginnen aan hun test, waren deze deelnemers creatiever in hun aanpak, hadden zij meer succes bij het oplossen van problemen en waren zij minder gestrest dan de controlegroep die geen positieve e-mails hadden ontvangen.

Bijvoorbeeld, de deelnemers hadden drie minuten om ‘Duncker’s kaars probleem’ te voltooien. Van de deelnemers die voorafgaand aan de taak een e-mail had ontvangen voltooide 51% deze taak met succes tegenover slechts 19% van degenen die niet een “beste –van-jezelf-activerings”-e-mail hadden ontvangen.… Lees verder

Positieve feedback werkt! Meer lezen »