motivatie

Luie collega’s zijn besmettelijk

Zet een luie collega op de werkvloer en de prestatie van de rest van de werknemers keldert al snel naar beneden, zo blijkt uit onderzoek. Voor de studie zetten de onderzoekers 158 studenten in groepen van vier à vijf en gaven ze hen een taak waar veel inspanning voor nodig was. Vervolgens legde elke deelnemer een persoonlijkheidstest af. Daaruit blijkt dat elk team met minstens een persoon met een egoïstische of luie persoonlijkheid slechter presteert in vergelijking met groepen met actieve en energieke leeftijdsgenoten. Onderzoeker Benjamin Walker heeft daarmee ontdenkt dat slechts één lui persoon het prestatieniveau van het hele team naar beneden haalt, waardoor ook nog eens de tevredenheid en werkplezier daalt. Werkgever kunnen beter mensen die lui zijn verwijderen uit het team en zo zijn werknemers beschermen, aldus de onderzoeker.

Kanttekeningen

Toch vallen er wel kanttekeningen bij deze conclusies te plaatsen. Volgens professor Michael Cavanagh moeten we oppassen om met de vinger te wijzen als er iets mis gaat.… Lees verder

Luie collega’s zijn besmettelijk Meer lezen »

De kunst van het demotiveren

Heb jij het ook zo gehad met al die boeken en lijstjes over hoe je je medewerkers of collega’s kunt motiveren? Dan zal het volgende lijstje jou wel aanspreken.

Hier een aantal tips over hoe je medewerkers behoorlijk kunt demotiveren:

 • .Zeg nooit tegen medewerkers dat ze iets goed hebben gedaan
 • Ga ervan uit dat medewerkers niet te vertrouwen zijn
 • Geef als manager alleen maar vage opdrachten en maak daarin halverwege een opdracht een draai
 • Bepaal niet alleen wat medewerkers moet doen, maar ook hoe
 • Schrap het opleidingsbudget en besteed geen aandacht aan persoonlijke ontwikkeling
 • Doe niet aan loopbaanbeleid
 • Laat sluimerende conflicten lekker sluimeren
 • Val medewerkers en collega’s af als ze een fout hebben gemaakt
 • Grijp niet in als er iets mis dreigt te gaan
 • Voer tijdregistratie tot in het uiterste toe, controle is de norm
 • Geef nooit een complimentje of schouderklop
 • Schaf afdelingsoverleggen af
 • Overleggen waar je niet onderuit komt plan je tijdens de lunch, na vijf uur of in het weekend
 • Houd bij het verdelen van taken geen rekening met de wensen en kwaliteiten van mensen
 • Verhoog jaarlijks de targets
 • Heb alleen oog voor het behalen van die targets en bespreek nooit de sociale aspecten van het werk
 • Feliciteer medewerkers of collega’s nooit met hun verjaardag en verbied slingers
 • Laat geen persoonlijke verfraaiingen van de werkplek toe (zoals plantjes, posters etc)
 • Bel zieke medewerkers op de eerste dag al op wanneer ze weer op het werk komen zonder te vragen wat ze eigenlijk mankeren
 • Reorganiseer minimaal eens per twee jaar
 • Trek alle eer voor de prestaties van je medewerkers naar je toe (zij hebben tenslotte alleen maar jouw goede idee uitgevoerd)
 • Leg alle werkzaamheden vast in protocollen en werkvoorschriften, laat zo min mogelijk handelingsvrijheid
 • Teamuitjes en sportdagen kosten alleen maar geld, die doen we dus niet meer, of tenminste niet meer onder werktijd (en dus in het weekend)
 • Geef medewerkers zo weinig mogelijk uitdaging in het werk
 • Delegeer niets
 • Verdeel werkzaamheden zo ongelijk mogelijk zodat de een zich een slag in de rondte werkt en de ander zich doodverveeld
 • Geef vooral geen feedback, of in ieder geval nooit positieve feedback
 • Laat mensen niet samenwerken
 • Reageer niet of veel te laat op vragen van je medewerkers
 • Trek één medewerker zichtbaar voor ten opzichte van de rest, de jaarlijkse bonus gaat ook steeds en alleen naar die ene favoriet
 • Controleer of mensen op tijd aanwezig zijn en dat ze niet vroeger naar huis gaan, ongeacht of het een drukke of rustige periode is

 

Natuurlijk is deze lijst geen serieuze suggestie om de sfeer op je werk eens lekker te versjteren.… Lees verder

De kunst van het demotiveren Meer lezen »

Motiveringsposters

Ik kan er lang of kort over doen, maar motivatieposters zijn gewoon heel leuk en inspirerend. Op diverse websites kun je terecht voor hele mooie foto’s met toepasselijke spreuken die je op groot formaat kunt bestellen, maar die je vaak ook relatief eenvoudig kunt printen op A4 of A3 formaat.

Een lijstje met websites:

www.re-minders.nl nederlandstalige posters
www.print-a-poster.p-rposters.com
www.bighugelabs.com/flickr/motivator.php creeer je eigen poster.

Demotivatie

En voor wie meer van de cynische invalshoek houdt, zijn er altijd nog de websites met demotiverende posters. In ieder geval om tijdens je lunchpauze smakelijk om te lachen, sommige zijn werkelijk hilarisch. Kijk maar eens op: www.marcofolio.net/imagedump/top_40_demotivational_posters.html

 

Motiveringsposters Meer lezen »

Erkenning

Eén van de instrumenten om medewerkers effectief te motiveren is door die medewerkers en het werk dat zij doen regelmatig en doelgericht te erkennen. Dat doe je door een schouderklopje, een complimentje of een praatje op zijn tijd. Uit talloze onderzoeken blijkt dat regelmatige erkenning door de manager de prestaties zowel kwalitatief als kwantitatief verhoogt, medewerkers zich meer verbonden voelen met de organisatie en de omzet stimuleert.

Maar de erkenning moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om deze effecten teweeg te brengen.

1. Positief: Erkenning moet de nadruk uitsluitend en alleen leggen op de positieve aspecten van de werknemer of zijn werk. Aangeven dat een medewerker zoveel beter heeft gepresteerd dan de maanden daarvoor benadrukt weer het negatieve verleden en moet je dus niet doen. Als je bijvoorbeeld aan een medewerker alleen aangeeft blij te zijn met de positieve en actieve bijdrage aan het afdelingsoverleg, zonder de cynische opmerkingen van vorige week nog eens uit de sloot te halen, dan benadrukt dat precies het goede.… Lees verder

Erkenning Meer lezen »