Prioriteiten stellen

“Urgente zaken zijn zelden belangrijk en belangrijke zaken zelden urgent.” Aldus Dwight D. Eisenhower, voormalig generaal en president van de VS. Maar toch blijkt het in het dagelijkse leven ontzettend lastig om de juiste prioriteiten te stellen. Daarvoor heeft Eisenhower een matrix ontwikkeld.
In die matrix maak je onderscheid in die zaken die belangrijk en niet belangrijk zijn en in die zaken die urgent en niet urgent zijn. Je kunt je dagelijkse werkzaamheden eenvoudig in zo’n matrix invullen om te zien of jij de juiste prioriteiten stelt.
 
Belangrijk en UrgentDia1
In het eerste kwadrant zet je de dingen die zowel belangrijk als urgent zijn. Denk aan allerlei crises, heftig politieke problemen, of een acute storing. Werkzaamheden in dit kwadrant zijn ideaal voor de “brandjesblussers” onder ons. De druk is hoog, er wordt direct actie verlangd, je ziet ook direct resultaat van je werk en je hebt de aandacht (en ondersteuning) van de mensen boven èn onder je.
Lees verder

Prioriteiten stellen Meer lezen »