psa

Thuiswerktips in coronatijd

Na het uitbreken van het coronavirus, is TNO onder meer langdurig onderzoek gestart naar de consequenties daarvan. Niet alleen de veiligheid op het werk, maar ook de gevolgen van langdurig thuiswerken en het toenemend gebruik van de mobiele telefoon en videovergaderen daarbij (zogenoemde technostress).

Nu de tweede coronagolf zich aandient en thuiswerken, waar mogelijk, voor langere tijd de norm blijft, een aantal tips om het thuiswerken iets aangenamer te maken:

MAAK EEN DAGPLANNING

  • Plan je dag in tijdblokken om te werken, ontspannen, zorgen en bewegen.
  • Probeer tijdens werktijd zoveel mogelijk alleen met werk bezig te zijn, en tijdens zorgtijden alleen met zorg.
  • Deel je planning met collega’s (en je huisgenoten).
  • Maak een overzicht van de werkzaamheden die je in de werkblokken wilt doen, wees daarbij realistisch.
  • Bespreek de verdeling van werkzaamheden met collega’s, zodat verwachtingen over en weer duidelijk zijn. Houd vooral contact (via mail, telefoon, app).
  • Plan koffie- en lunchpauzes in en ga dan even van je (geïmproviseerde) werkplek af.
Lees verder

Thuiswerktips in coronatijd Meer lezen »

Psychosociale arbeidsbelasting: de achterliggende oorzaak?

Over psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is de afgelopen decennia al volop geschreven en nu doe ik ook een duit in het zakje.

Want het beleid en toezicht rondom PSA richt zich voornamelijk op de werkgever en of die voldoende beleid voert om ongewenste omgangsvormen (pesten, agressie en geweld, discriminatie of seksuele intimidatie), werkdruk, stress en burnout te voorkomen. Daarnaast kijken we naar de arbo-professionele dienstverleners zoals vertrouwenspersonen en bedrijfsartsen die hier een belangrijke rol in hebben.

Maar nu ik wat langer met deze materie bezig ben, lijkt dat dweilen met de kraan open en wordt PSA alleen maar meer in plaats van minder. Dat terwijl PSA al beroepsziekte nummer één is. Ik wil met jullie dus een slagje dieper gaan en kijken naar een alternatieve oorzaak achter de stijging in PSA gerelateerde klachten.

Wat is er zo erg aan PSA?

‘Van hard werken ga je niet dood’, zo is ons jarenlang ingepeperd en het is een arbeidsethos dat bij menigeen in het achterhoofd rondzingt.… Lees verder

Psychosociale arbeidsbelasting: de achterliggende oorzaak? Meer lezen »