Saboteren

Onlangs las ik het boek “The Character of Harms” van Malcolm K. Sparrow, Professor aan de John F. Kennedy School of Government aan de Universiteit van Harvard. Een boek geschreven voor de toezichthouders en inspecteurs op deze wereld, maar naar mijn idee veel breder toepasbaar en dus hoe dan ook een aanrader om een keer te lezen.

Hoe moeten we omgaan met maatschappelijke kwalen zoals criminaliteit, armoede, vervuiling, terrorisme en corruptie? In “The Character of Harms” (het karakter van het kwaad) stelt Sparrow dat de effectieve controle of beperking van ‘slechte’ dingen een kenmerkend patroon van denken en handelen door de toezichthouder omvat. Door dat patroon beter te leren kennen en begrijpen, kunnen we beter optreden tegen de maatschappelijke kwalen.

Daarbij kiest hij er bewust voor om ons te richten op de kwalen en niet op de positieve tegenhanger daarvan. De bestrijding van armoede is iets anders dan de bevordering van welvaart.… Lees verder

Saboteren Meer lezen »