salaris

Meer werkplezier door meer autonomie op het werk

Nederlandse werknemers zouden gelukkiger zijn als ze meer autonoom hun werk kunnen doen. Dat was tenminste het antwoord dat 31 procent van de 800 ondervraagde werknemers gaf op de vraag: ‘Wat zou jij aan je werk veranderen om gelukkiger te worden?’.

In het onderzoek van ICT dienstverlener Incentro, probeerde het bedrijf nog meer inzicht te krijgen in wat bijdraagt aan werkgeluk. Voor Incentro is geluk op de werkvloer één van de belangrijkste drijvende krachten.

Werknemers geven aan dat meer autonomie voor 53 procent zit in meer vertrouwen en zeggenschap. Het andere deel dat behoefte heeft aan meer autonomie (47%) geeft aan dat minder regels en procedures het meest bevorderlijk zouden zijn. Andere zaken die uit dit onderzoek naar voren komen en het werkgeluk verhogen zijn: meer draagvlak voor ideeën (14%) en meer inzicht in de gedachtegang van de directie (10%). Ook een cultuur waarin werknemers minder afgerekend worden op fouten verhoogt voor sommigen het werkgeluk (3%).… Lees verder

Meer werkplezier door meer autonomie op het werk Meer lezen »

Vijf redenen waarom meer salaris je niet gelukkig maakt

De constant jacht naar meer geld, het eeuwig najagen van die bonus of loonsverhoging, het jezelf afmeten aan de hand van het getal op je salarisstrook, is geen goede manier om carrière te maken of überhaupt voor een gezond werkend bestaan.

Het is verleidelijk om geld als meetlat te gebruiken, omdat het één van de weinige objectieve maatstaven is om de vooruitgang in je carrière te meten. Als je vorig jaar € 40.000 verdient en dit jaar € 45.000, dan moet je wel vooruitgang hebben geboekt. Toch?

Nou, niet noodzakelijk dus. Jouw salaris, hoe groot dat ook is, zal jou geen werkplezier brengen. Erger nog, een beetje extra salaris laat mensen een vervelende baan op de koop toe nemen. En dat zal je uiteindelijk bezuren en wel om de volgende redenen:

1: Meer geld maakt niet gelukkiger
De meeste mensen denken dat een hoger inkomen hen meer geluk zal brengen. Zij hebben het mis!… Lees verder

Vijf redenen waarom meer salaris je niet gelukkig maakt Meer lezen »