Erkenning

Eén van de instrumenten om medewerkers effectief te motiveren is door die medewerkers en het werk dat zij doen regelmatig en doelgericht te erkennen. Dat doe je door een schouderklopje, een complimentje of een praatje op zijn tijd. Uit talloze onderzoeken blijkt dat regelmatige erkenning door de manager de prestaties zowel kwalitatief als kwantitatief verhoogt, medewerkers zich meer verbonden voelen met de organisatie en de …verder lezen >>

Complimentendag

Vandaag 1 maart is het nationale complimentendag (kijk ook op www.nationalecomplimentendag.nl). En dat is een prima initiatief dat jaarlijks terugkomt. Dit jaar valt het op een zondag en zullen de complimenten dus voornamelijk gericht worden aan vrienden en familie.

Maar waarom zou je al je complimentjes opsparen voor één dag in het jaar? Dus maak ook maandag en de rest van het jaar op het …verder lezen >>