Werknemers tevreden over arbeidsduur

Het CBS heeft recentelijk cijfers gepresenteerd over de mate waarin werknemers tevreden zijn over het aantal contracturen. De overgrote meerderheid, bijna 86 procent, was in 2008 tevreden over het aantal uren dat zij per week werkt. Dat gold voornamelijk voor werknemers met een voltijdbaan. Voor deeltijders zijn de resultaten wat genuanceerder.

Voltijders willen minder werken

Ruim één op de tien mensen die 35 uur of …verder lezen >>