Post-its

Op een engelstalige blog kwam ik een verhaal tegen dat ik graag met jullie wil delen.

Het gebruik van post-its komt al snel ongenuanceerd, afstandelijk en onpersoonlijk over. Op en in allerlei documentatie en zelfs in het archief steken dergelijke gele plakblaadjes met korte kreten. De ruimte is te beperkt voor grote evenwichtige verhalen en vaak is ook de afzender onbekend. Het wekt daarom al snel irritatie op en draagt niet bij aan een goed onderling contact. Toch kunnen post-its heel nuttig worden toegepast.

Ik waardeer je omdat …

Frode Heimen wilde positief gebruik maken van de post-its en plakte op allerhande stukken van zijn medewerkers een geel blaadje dat begon met de woorden: “Ik waardeer jou omdat …”. Die zin werd gevolgd door een eigenschap die hij werkelijk in die medewerker waardeerde. Iedere post-it kende dan ook een geheel eigen persoonlijke inhoud en werd afgesloten met de naam van de afzender (de baas!).… Lees verder

Post-its Meer lezen »