Werknemers tevreden over arbeidsduur

Het CBS heeft recentelijk cijfers gepresenteerd over de mate waarin werknemers tevreden zijn over het aantal contracturen. De overgrote meerderheid, bijna 86 procent, was in 2008 tevreden over het aantal uren dat zij per week werkt. Dat gold voornamelijk voor werknemers met een voltijdbaan. Voor deeltijders zijn de resultaten wat genuanceerder.

Voltijders willen minder werken

Ruim één op de tien mensen die 35 uur of meer per week werken, wilde de arbeidsduur graag wijzigen. De meesten daarvan wilden minder uren gaan werken. Van deze groep is 89 procent tevreden met het aantal uren en wil daarin helemaal niets wijzigen. 3 procent zou juist meer uren willen werken.

Deeltijders willen meer werken

Onder deeltijders waren ongeveer twee op de tien werknemers niet tevreden over hun arbeidsduur. Onderscheid werd gemaakt tussen werknemers met een grote deeltijdbaan en met een kleine deeltijdbaan. Werknemers met een grote deeltijdbaan (25 tot 35 uur per week) waren iets vaker tevreden (81,5 procent) dan werknemers met een kleine deeltijdbaan (12 tot 25 uur per week).… Lees verder

Werknemers tevreden over arbeidsduur Meer lezen »