Veiligheid op je werk

Werkplezier is natuurlijk leuk, maar daar kom je pas aan toe als het een beetje veilig is op je werk. Veilig, gezond en eerlijk om precies te zijn. En precies daarvoor hebben we een toezichthouder in Nederland die kan ingrijpen als dat nodig is.

Of het nu gaat om veilig werken met machines, pestgedrag tussen collega’s, discriminatie op de werkvloer of het overtreden van de arbeidstijdenwet, je kunt bij de inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie, terecht. Ook anoniem.

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen

De inspectie houdt toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Heb je op jouw werk te maken met gevaarlijke situaties? Ga je om met gevaarlijke stoffen en heb je daarvoor onvoldoende beschermingsmiddelen? Houdt de werkgever zich niet aan het minimumloon, de arbeidstijdenwet of is er sprake van slechte (werkgerelateerde) huisvesting? Is er sprake van pestgedrag, (veel) te hoge werkdruk, agressie en geweld van collega’s of klanten, zonder dat de werkgever daar voldoende maatregelen tegen treft?

Dan kun je, na je leidinggevende, in eerste instantie terecht bij een vertrouwenspersoon, een klachtencommissie, de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad of bij de bedrijfsarts. Iedere werkgever behoort die voorzieningen te hebben, al dan niet bij een branchevereniging.

Maar kom je er met hen niet uit, of is je werkgever onverbeterlijk? Dan kun je een melding doen bij de Inspectie SZW. Dan kan zoals gezegd ook anoniem. Is de melding ernstig genoeg, of wordt er vaker over een werkgever geklaagd, dan is de kans groot dat de werkgever een bezoek van een inspecteur krijgt. De inspectie kan boetes uitdelen of bij acuut gevaarlijke situaties ook het bedrijf stilleggen.

Want als je werkomgeving niet veilig, gezond en eerlijk is, maakt werkplezier natuurlijk geen schijn van kans. Kom je er niet uit? Schakel dan de Arbeidsinspectie in.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *