Werkplezier in de verkiezingsprogramma’s

Op 17 maart mogen we allemaal naar de stembus om de verdeling van de Tweede Kamer voor de komende vier jaar te bepalen. Maar voor wie moet je kiezen? Er zijn genoeg onderwerpen die je daarin kunnen leiden. De aanpak van het coronavirus, de arbeidsmarkt, woningmarkt, klimaatopgaven, openbare orde en veiligheid.

Maar we kunnen ook kijken naar wat partijen in petto hebben voor het manier waarop het werk is ingericht. Als het gaat om de werkdruk wordt in alle partijprogramma’s gesproken over de druk in het onderwijs en de zorg. Ook de hernieuwde aandacht voor het thuiswerken na de coronacrisis komt overal in meer of mindere mate terug.

Afbeelding van C. Koch via Pixabay 

Voor werkplezier kun je alleen bij VVD, CDA en D’66 terecht.

Voor het recht op onbereikbaarheid ben je bij D66, Groenlinks en PvdA aan het goede adres.

De belangrijkste passages in vogelvlucht:

VVD

‘Een plek voor verpleegkundigen in het bestuur van zorginstellingen. Als mensen invloed kunnen uitoefenen op belangrijke besluiten groeit hun werkplezier en verlaten ze minder snel de zorg.’

‘Een goede en bevlogen leraar kan het verschil maken. Het leraarschap verdient daarom een hoger aanzien en meer waardering. De afgelopen jaren zijn de salarissen van leraren verhoogd en is hun werkdruk verminderd. Aanvullende investeringen zijn nodig om de kwaliteit van het basis- en middelbaar onderwijs, en ook de huisvesting van scholen, verder te verhogen.’

‘Versterken van de Nationale Politie met extra wijkagenten (basisteams), cyberexperts en recherche, waarbij wordt gekeken naar inzetbaarheid van wijkagenten zodat hun wijkgerichte taken voorop staan Ook worden er meer hooggeschoolden en specialisten aangenomen om de toegenomen werkdruk op te vangen en gecompliceerde misdaad, zoals cybercrime, te bestrijden. Stroomstootwapens en bodycams gaan tot de standaarduitrusting van de politie behoren.’

PVV

‘Daarom willen we dat de mensen die nu al in de zorg werken meer tijd krijgen om hun werk te doen. Uiteindelijk gaat het erom dat de werkdruk voor iedereen afneemt en dat er voldoende collega’s zijn.’

CDA

‘Werkplezier en waardering in het werk vragen om meer vertrouwen in de professionaliteit van goed opgeleide werknemers en meer autonomie en zeggenschap op de werkvloer. Daarom gaan wij net als in de zorg ook in andere sectoren schrapsessies houden om onnodige regels en administratieve lasten terug te dringen.’

‘Wij verlagen de werkdruk in de zorg door te zorgen voor voldoende personeel en minder administratieve rompslomp.’

D66

‘Goed werkgeverschap is van groot belang. We willen meer oog voor de zorgmedewerker. Dit voorkomt de uitstroom en vergroot het werkplezier. De overheid stimuleert werkgevers om mensen inspraak te geven in het werkrooster, opleidingen aan te bieden en meer variatie in vaste contracten mogelijk te maken. Ook is een goede personeelsvertegenwoordiging bij de besluitvorming binnen zorginstellingen onmisbaar.’

‘We willen de administratieve lasten inperken. Bij de bestrijding van de coronacrisis is het vertrouwen gegeven aan de professional. Dit moeten we vasthouden. Het werkplezier van zorgprofessionals is gebaat bij meer vertrouwen op hun professionaliteit en motivatie.’

‘Om te voorkomen dat werknemers, met name jongeren, stressklachten of een burn-out krijgen, wil D66 het recht op onbereikbaarheid beter verankeren. De inspectie SZW moet erop toezien dat werkgevers en werknemers goede afspraken maken over de bereikbaarheid buiten werktijd.’

Daarnaast op verschillende plekken in het verkiezingsprogramma aandacht voor werkdruk in het onderwijs en de zorg.

Groenlinks

‘Werknemers krijgen het recht om een deel van hun werktijd zelf te kiezen waar ze werken als de aard van het werk dat toelaat. Werkgevers dragen bij aan het thuis inrichten van een goede werkplek. Alle werknemers hebben het recht om onbereikbaar te zijn buiten werktijd. Om de sociale veiligheid binnen bedrijven te versterken, krijgt iedere werknemer toegang tot een vertrouwenspersoon. We ondersteunen kleine bedrijven hierbij.’

Ook hier aandacht voor werkdruk in de zorg en het onderwijs.

SP

‘We verlagen de werkdruk en stoppen de onnodige bureaucratie voor docenten.’

PvdA

‘Daarom wil de PvdA dat je de vrijheid hebt om ontspannen te kunnen werken. Een ontspannen samenleving waarbij je zeker kunt zijn van keuzevrijheid of je meer óf minder wilt werken. Een samenleving waarin je genoeg tijd hebt om tijd en zorg te kunnen geven aan je kind, dat je zelf kunt kiezen om buiten werktijd onbereikbaar te zijn en waarbij je na een leven van hard werk kunt genieten van een fatsoenlijk pensioen.’

‘De mensen in de zorg verdienen meer waardering, minder werkdruk en meer collega’s.’

‘Passend onderwijs, waarbij ieder kind de juiste ondersteuning krijgt, moet het streven blijven, maar gaat nu teveel ge paard met verhoging van de werkdruk in het onderwijs. Om daar iets aan te doen willen we investeren in passend onderwijs en jeugdzorg en de aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg verbeteren.’

ChristenUnie

‘Aanpak werkdruk. De werkdrukmiddelen blijven structureel beschikbaar. Schoolteams bepalen zelf waar het geld aan wordt besteed. Zo komt het geld in de klas terecht waar de nood het hoogst is en hebben schoolleiders, leraren en onderwijsondersteunend personeel zelf de ruimte om oplossingen te zoeken.’

‘Minder stress, werkdruk en burn-outs. Steeds meer werknemers en studenten krijgen te maken met burnouts en overspannenheid. We starten samen met overheid, werkgevers, werknemers en ondernemingsraden een offensief om deze zorgelijke trend om te buigen, door middel van voorlichting en toezicht. Daarbij stimuleren we een arbeidscultuur waarin binnen elk bedrijf heldere afspraken bestaan over de verdeling tussen werk en vrije tijd, en waarin werknemers en studenten beschermd worden tegen een te grote hoeveelheid werk gerelateerde digitale prikkels buiten hun arbeidsuren.’

PvdD

‘We willen meer handen aan het bed en de zorgverleners aan het roer, met bijpassende loonsverhoging en verminderde werkdruk. Zo wordt de zorg ook voor patiënten een aangenamere omgeving.’

‘Om het lerarentekort aan te pakken verlagen we de werkdruk en worden de lerarensalarissen verhoogd.’ ‘De werkdruk op de universiteiten en hogescholen is ook veel te veel toegenomen. Het overheidsbudget voor eerste en tweede geldstroomonderzoek wordt daarom structureel verhoogd. Daarmee krijgen niet alleen docenten, maar ook onderzoekers en promovendi voldoende tijd en ruimte om hun werk te doen.’

De ultieme stemwijzer

Maar op wie moet je dan gaan stemmen?

Wie deze dagen de radio, televisie of social media’s opent, ziet voortdurend de campagnespotjes voorbij komen met de ene verkiezingsbelofte nog mooier dan de andere. En we weten allemaal wat er van die verkiezingsbeloften komt. Die sneuvelen net als goede voornemens met nieuwjaar binnen enkele weken in het formatieproces waar compromissen nou eenmaal onvermijdelijk zijn. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de beloftes over de aanpak van werkdruk.

Het vervelende is echter dat alle stemwijzers die in omloop zijn, gebaseerd zijn op de mooie beloften van politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s. Zelfs als je niet heel dicht op de politiek zit, kun ook jij zo een aantal daarvan noemen die zeker niet waargemaakt gaan worden. Zo slaan partijen altijd wat stoerdere taal uit in verkiezingstijd wat ze daarna in prachtig ronkende volzinnen weer snel proberen te vergeten.

Als je net als ik dagelijks met het Haagse te maken hebt, zou je je stem natuurlijk kunnen baseren op het stemgedrag van politieke partijen in de afgelopen vier jaar. De wetsvoorstellen die ze hebben gesteund, de moties die ze hebben ingediend, waar ze voor en waar ze tegen hebben gestemd. Dat geeft een veel getrouwer beeld van waar een partij werkelijk voor staat dan wat er in de programma’s staat beschreven.

Maar omdat dat niet iedereen gegeven is, heb ik voor jou de feilloze ultieme stemwijzer. Een stemwijzer met slechts één vraag. Wie ik die vraag ook stel, elke keer weer geeft die het perfecte antwoord welke partij het beste bij jou past.

Stemwijzer

Stel je voor dat je op 17 maart op een verjaardagsfeest bent uitgenodigd. Daar komen (verdeeld inmiddels over 37 zaaltjes) de leden van één politieke partij samen om met een hapje en een drankje en een bandje een gezellig feestje te vieren (denk even post corona, dus geen anderhalvemeter afstand en ook geen mondkapjes).

Voor welk zaaltje kies je dan? Bij welke groep mensen voel jij je het beste thuis? Waar blijf jij tot in de late uurtjes plakken? Bij welke ‘clan’ sluit jij je aan?

Dat is de partij die jouw stem verdient. Ongeacht de mooie woorden van partijleiders en ongeacht de partijpunten die deze keer in het programma naar de voorgrond zijn geplaatst.

Hoe dan ook, laat jouw stem niet verloren gaan en breng jouw stem uit op 17 maart!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *